zerocovid.se

 

Eric Hammarstrand, funktionsrättsaktivist
Ylva Habel, fri forskare i medievetenskap
Karin Sohlgren, förläggare, f d bibliotekarie
Roya Hakimnia, ST-läkare
Christine Bylund, doktorand
Prof. h.c. Gunilla Palmstierna-Weiss, formgivare och scenograf
Julia Bahner, Feministiskt initiativ
Susan Löfgren, Feministiskt initiativ
Tobias Holmberg, Vänsterpartiet
Nicholas Loubere
Arash Gelichkan, journalist och aktivist
Lisa Meyler, god man
Nathaniel Morris, medlem i Vänsterpartiet
Hannes Rolf, fil. dr. i social välfärd
Dana Mohseni, aktivist, grafisk designer och illustratör
Channa Bankier, konstnär
Per-Henrik Bartholdsson, IT-lärare
Katarina Persson, Gymnasie/SFI-lärare
Immanuel Brändemo, lärarstudent
Lisa Åkervall, docent i filmvetenskap
Birgitta Hellman Magnusson, pensionerad journalist och bibliotekschef
George Berger , retired university philosophy teacher
Kurt Wicke, lärare
Eva Avgerinou, skolledare
Sanna Olsson, lärare
Peter Linton
Rebecka König, sjuk i långtidscovid
Jakob Hofstad, juvelerare, ombudsman och hyresvärd.
Adrián Groglopo, Universitetslektor
Annika Ekström, konstnär
Anna Uddén Universitetslärare och forskare i engelsk litteratur
Maj Wechselmann Dokumentärfilmare
Henrik Hjelte, tandläkare
Anja Gustafsson, studerande
Liv Jonsson, SO/SV-lärare och Fritidsledare
Jeanette Erlandsson, sjukpensionär
Camelia Dewan, postdoktor i social antropologi
Susanna Hansson, HR, SIWI
Nadia Basheer, concerned mother, citizen and humanitarian
Roger L Gustavsson
Emil Bergholtz, professor
Jana Bergholtz, patientföreträdare
Tom Appel, pensionär
Bengt Persson, Pensionär
Gunilla Rydberg, bibliotekarie
Sten De Geer, advokat
Anders Magnusson, pensionerad bildlärare.
Clemens Lilliesköld, Matematik/fysik-lärare
Tea Jonsson
Jon Bonnevier, stödpedagog
Mårten Thornberg
Per Olof Olofsson, Pensionerad professor i sociologi
Stefan Kantola, lärare
Cecilia Germain, konstnär
Elisa Bastiani lärare och ordförande i Föreningen Covid-19 Skola & Barn
Elin Bluman, A&R
Helena Tepponen
Andreas Boukas, forskare
Gunilla Madegård, lärare, forskare och frilansskribent
Kerstin Stigsson, förtidspensionerad.
Göran Drougge, gymnasielärare
Sonja Appel, pensionär
Laura Karlsson
Anna Hallqvist, handledare för pedagogiskt stöd
Richard Klingsborg
Sten Axelsson Fisk, Läkare och doktorand i socialepidemiologi
Lovisa Kasström Allmänläkare
Nadja Al-Malki Gunnarsson
Eva Panarese , wife to high risk husband
Christina Dahlgren , arkitekt
Lena N Wicke
Unnie Sofie Martinsen, Nordic Technology sales manager
Ann-Katrin Bergström
Ane Frostad, egenföretagare
Johannes Johansson, universitetslektor
Pierre Kraus
Rodney Edvinsson, professor
Michael Walls fil dr och lärare, utbildningsvetenskap med samhällsvetenskaplig inriktning
Andreia Rodrigues, jurist
Vusie Kubheka Fritidsledare/personlig assistent
Mai Greitz, advokat
Lennart Gustafsson
Josephine Bodén, lärare
Richard Baldwin
Evelina Nilsson
Daniel Dynesius, data scientist
Ola Reimer
Leila Karic, studerande
Johanna Berg, student
Alexander Carvajal, Ordförande Vänsterns Studentförening Stockholm
Björn Gardner, musiker och personlig assistent
Revolution (Internationella Marxistiska Tendensen)
Henrik Nyman
Lottie Bohman Lärare/Fritidspedagog
Khaled Dandal, Lagerarbetare
Bengt O Björklund, Konstnär, Slagverkare, Sweden Beat Poet Laureate - livstid
Niclas Söderholm
Lisa Forsberg
Kristoffer Synnelius
Ulf Bjerén, pensionerad infektionssköterska
Anders Åsman, pensionär och tidigare skyddsombud
Inger-Lise Pedersen
Örjan Appelqvist
Basic Blue theme by ThemeFlood